آموزش چاپ ورق های آلومینیوم و قاب موبایل

در این فیلم شما با نحوه صحیح آموزش چاپ روی ورق های آلومینیوم آشنا می شوید.
نکاتی که در این فیلم توضیح داده شده را رعایت کنید تا بهترین کیفیت در چاپ ورق های آلومینیوم را داشته باشید.
فتوبهمن ارائه دهنده دستگاه و ملزومات چاپ حرارتی.

آموزش چاپ ورق های آلومینیوم و قاب موبایل