تخفیف ویژه

جعبه جواهرات

جعبه-دستمال-کاغذی

جعبه دستمال کاغذی

شرکت فتوبهمن از تاریخ 1400/9/20 تا تاریخ 1400/9/21 تخفیف ویژه برای محصولات جعبه جواهرات و جعبه دستمال کاغذی در نظر گرفته است. 

جهت سفارش  و اطلاع از قیمت 

باشماره تماس:

09023003201 و 02144966235 داخلی 104 و 105 در ارتباط باشید.