پلاتر سابلیمیشن هشت هد عرض 2.20
پلاتر سابلیمیشن 15 هد عرض 3.20
پلاتر سابلیمیشن هشت هد چاپ پارچه عرض 3.20
پلاتر سابلیمیشن چهار هد چاپ پارچه عرض ۱.۸۰
پلاتر سابلیمیشن سه هد عرض ۱.90 نسل جدید
پلاتر سابلیمیشن سه هد چاپ پارچه عرض ۱.8۰
پلاتر سابلیمیشن دوهد چاپ پارچه عرض 1.80
پلاتر اپسون f7200

پلاتر جدید اپسون مدل f7200

پلاتر اپسون f6200

فروش پلاتر اپسون f6200

پلاتر اپسون مدل T7200

فروش پلاتر اپسون مدل t7200  عرض  cm112

پلاتر اپسون مدل t5200

پلاتر اپسون مدل t5200 عرض 90

دستگاه سابلیمیشن

در دنیای امروزی پرینترها کاربردهای متفاوتی دارند، دستگاه سابلیمیشن یکی از آن پرینترها است. از این مدل پرینتر برای چاپ روی پارچه استفاده استفاده می‌کنند، اما اشتباه نکنید. چاپ بصورت مستقیم روی پارچه صورت نمی‌گیرد.

مراحل چاپ دستگاه سابلیمیشن:

در مرحله اول طرح مدنظر را روی کاغذ مخصوصی به نام کاغذ سابلیمیشن چاپ می‌کنیم. در مرحله بعد کاغذ و پارچه را روی میز دستگاهی به نام کلندر تنظیم کرده و آن را به سمت غلتک‌های کلندر هدایت می‌کنیم. بعد از عبور طرح و پارچه از بین غلتک‌ها، طرح چاپ شده روی کاغذ به روی پارچه منتقل می‌شود.