شرایط عمومی متقاضی برای اخذ نمایندگی شرکت فتوبهمن:

۱- حسن شهرت و خوش نام بودن متقاضی ودارا بودن حداقل ۳سال سابقه کار چاپ سابلیمیشن

۲- حداقل متراژ ملک با سند تجاری در مراکز استان ها ۵۰ متر مربع

– مغازه هایی که دارای انبار یا بالکن باشند ۴۰ متر نیز قابل قبول است.

۳- حداقل متراژ ملک با سند تجاری در شهرهای کوچکتر ۶۰ متر مربع.

– مغازه هایی که دارای انبار یا بالکن باشند ۵۰ متر نیز قابل قبول است.

۴- نماینده فقط مجاز به فروش محصولات فتوبهمن می باشد.

۵- فروشگاه های استیجاری اگر اجاره نامه رسمی با اعتبار ۳ سال قرار داد با مالک داشته باشند مورد قبول است.

۶- جهت تضمین، از کسانی که دارای فروشگاه استیجاری هستند به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان وثیقه ملکی در رهن شرکت دریافت می شود.

–  برای کسانی که مالک مغازه هستند، سفته یا چک با پشت نویسی یک ضامن معتبر دریافت می شود. مثلا ضامن می تواند یک کاسب دارای جواز صنفی باشد.

۷- هزینه اجرای دکوراسیون و تابلو به عهده نماینده و فقط هزینه طراحی دکوراسیون و تابلو سردر به عهده شرکت می باشد.