سابلیمیشن 3D, فروش دستگاه, ملزومات دستگاه 3D

قالب موبایل ۳d

قالب مخصوص جهت چاپ دستگاه ۳d

 

برای چاپ قاب موبایل توسط دستگاه سه بعدی احتیاج به قالب های مخصوص می باشد

طرح ابتدا بر روی کاغذ مخصوص پرینت گرفته می شود و قاب را بر روی قالب قرار می دهیم طرح پرینت گرفته شده را بر روی قاب قرار می دهیم و توسط دستگاه سه بعدی چاپ را انجام می دهیم.