سابلیمیشن 3D, فروش دستگاه, ملزومات دستگاه 3D

کلمپ لیوان دستگاه ۳d

کلمپ لیوان ۱۱oz دستگاه ۳d

 کار این قالب کمربند دور لیوان می باشد ، طرح بر روی کاغذ پرینت گرفته می شود طرح را بر روی لیوان با چسب نسوز می چسبانیم و کلمپ را دور تا دور لیوان می بندیم که فشار را بر روی لیوان وارد آورد و داخل دستگاه قرار می دهیم تا حرارت توسط دستگاه باعث انتقال رنگ بر روی لیوان شود