دستگاه‌های چاپ لیوان

دستگاه پنوماتیک چاپ لیوان

 
 

نمونهای از چاپ لیوان با دستگاه چاپ لیوان:

توجه: این دستگاه در حال حاضر موجود نمی‌باشد، جهت اطلاع از دیگر دستگاه های چاپ لیوان فتوبهمن، میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید.

شماره شرکت: ۹۱۳۰۴۶۴۶-۰۲۱ | داخلی ۲۰۳
شماره تماس : ۰۹۱۰۱۴۶۵۱۶۵
۱.۵/۵ امتیاز این مقاله