سیستم بازی گیر اتومات نمد

وقتی نمد از سر جای خود خارج میشود , به صورت کاملا اتوماتیک سرجای خود قرار میگیرد و از تکان خوردن و بازی نمد جلوگیری میشود.

این عملکرد باعث بهبود و صرفه جووی در هزینه های چاپی شما میشود.