طراحی داخلی قطعات اصلی

بدنه صنعتی و تجهیزات بکار رفته کاملا صنعتی با طراحی جدید.

موتور قوی با کارکرد دو حالته روبه جلو و روبه عقب .

تجهیزات پرس و بازی گیر نمد کارایی این دستگاه را در دراز مدت و کارکرد طولانی تضمین میکند.