پنل کار هوشمند لمسی

با استفاده از این پنل لمسی هوشمند میتوانید زمان و دمای دستگاه را کنترل و تنظیم کنید.

کار با این پنل بسیار ساده و روان تعبیه شده است.

برند اشنایدر فرانسه.