شرایط عمومی متقاضی برای اخذ نمایندگی شرکت فتوبهمن:

1- حسن شهرت و خوش نام بودن متقاضی ودارا بودن حداقل 3سال سابقه کار چاپ سابلیمیشن

2- حداقل متراژ ملک با سند تجاری در مراکز استان ها 50 متر مربع

– مغازه هایی که دارای انبار یا بالکن باشند 40 متر نیز قابل قبول است.

3- حداقل متراژ ملک با سند تجاری در شهرهای کوچکتر 60 متر مربع.

– مغازه هایی که دارای انبار یا بالکن باشند 50 متر نیز قابل قبول است.

4- نماینده فقط مجاز به فروش محصولات فتوبهمن می باشد.

5- فروشگاه های استیجاری اگر اجاره نامه رسمی با اعتبار 3 سال قرار داد با مالک داشته باشند مورد قبول است.

6- جهت تضمین، از کسانی که دارای فروشگاه استیجاری هستند به مبلغ 300 میلیون تومان وثیقه ملکی در رهن شرکت دریافت می شود.

–  برای کسانی که مالک مغازه هستند، سفته یا چک با پشت نویسی یک ضامن معتبر دریافت می شود. مثلا ضامن می تواند یک کاسب دارای جواز صنفی باشد.

7- هزینه اجرای دکوراسیون و تابلو به عهده نماینده و فقط هزینه طراحی دکوراسیون و تابلو سردر به عهده شرکت می باشد.