پلاتر های (چاپگر صنعتی) چاپ پارچه شرکت فتوبهمن

پلاترها معمولاً در دو نوع خطی و رنگی تولید می‌شوند. پلاترهای خطی برای چاپ نقشه‌ها و نمودارهای ساده استفاده می‌شوند، در حالی که پلاترهای رنگی برای چاپ تصاویر با کیفیت بالا و رنگی استفاده می‌شوند.

پلاتر چیست؟

پلاتر یک دستگاه چاپگر است که برای چاپ نقشه‌ها، نمودارها، نشانه‌ها و سایر تصاویر دو بعدی به کار می‌رود. این دستگاه قادر است تصاویر با کیفیت بالا را بر روی کاغذ، فیلم، پارچه و سایر مواد چاپ کند. پلاترها معمولاً برای کاربردهای مهندسی، معماری، طراحی صنعتی و چاپ تبلیغاتی استفاده می‌شوند.