رویه بازگرداندن کالا

در اسرع وقت پیگیری های لازم پس از دریافت کالاهای مرجوعی با مشتری مربوطه انجام می شود.