اولین هایپر فروشگاه سابلیمیشن

راه اندازی اولین هایپر فروشگاه سابلیمیشن در ایران توسط شرکت فتوبهمن در نیمه دوم بهار سال ۱۴۰۰

 

اهداف را اندازی هایپر فروشگاه سابلیمیشن :

  • سهولت در خرید برای شهروندان تهرانی
  • امکان بازدید از و لمس اجناس سابلیمیشن
  • بررسی سهت و سلامت اجناس در دسترس
  • مشاهده تنوع بینظیر در حوزه چاپ سابلیمیشن

لوکیشن شرکت فتوبهمن